Algemene Voorwaarden

Djipsi

Djipsi

kvk nummer: 60337346

btw nummer: NL 165095647B02

Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1.1. Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Aanbiedingen en overeenkomsten:
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt als volgt tot stand:
– De klant plaatst een bestelling.
– De klant ontvangt per email een orderbevestiging. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten en is het product, tot het betaald is, door de klant gereserveerd.
– Zodra het product betaald is, is het eigendom van de klant en wordt het verzonden.
2.2. Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant wenst de bestelling te annuleren dan dient deze binnen 24 uur hierover een email te sturen naar info@djipsi.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de klant de orderbevestiging als juist erkent.

Levering, prijzen en transport:
3.1. Alle productprijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden in het winkelmandje berekend aan de hand van de bestemming en op de orderbevestiging vermeld. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden bezorgd. Indien de klant de afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies ten behoeve van de levering, zullen de zaken retour worden gezonden naar Djipsi. De aanvullende kosten voor deze retourzending moeten worden betaald door de klant.
3.2. Het risico van beschadiging tijdens het transport van de door Djipsi verzonden artikelen is voor Djipsi. Het eigendom van de producten gaat al over wanneer de producten door de klant betaald zijn. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van afleveren op de klant over. Tevens is het risico van retourzending voor de klant.
3.3. Het is Djipsi toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Djipsi brengt de klant direct op de hoogte van de reden van de gedeelde levering.
3.4. Wanneer er bij levering producten missen die wel besteld en betaald zijn, dient de klant Djipsi hiervan binnen 14 dagen op de hoogte te brengen.

Betalingsvoorwaarden:
4.1. Voor de afhandeling van het internet betalingsverkeer werkt Djipsi samen met online betaaldienst Mollie B.V. Mollie zorgt voor de veilige financiele afhandeling van alle bestellingen. Mollie biedt de volgende betalingsmogelijkheden: iDeal, Paypal,  Bankoverschrijving,Mastercard, Maestro en Visa. Op uw rekeningafschrift wordt niet Djipsi maar Mollie vermeld.

Levertijden:
5.1. De levertijd van bestellingen bedraagt 1 a 2 werkdagen. (Bij leveringen binnen Nederland.) Deze levertijd is echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig wordt overschreden dat redelijkerwijs niet van de klant kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand houdt. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.2. De vermelde levertijd gaat in zodra Djipsi de betaling van de klant heeft ontvangen en niet vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst.

Zichttermijn:
6.1. De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met Djipsi te ontbinden binnen 14 dagen na levering van de bestelling. De klant dient Djipsi hier binnen de genoemde termijn schriftelijk van op de hoogte te brengen. (Via brief of email.)  Vervolgens dient de bestelling binnen 7 dagen ongebruikt, onbeschadigd, in originele verpakking en compleet geretourneerd te worden aan Djipsi. De totale waarde van de geretourneerde producten zal binnen 10 dagen na ontvangst van de retourzending door Djipsi aan de klant worden terugbetaald. Alle verzendkosten zijn voor de klant, net zoals het risico van retourzending.
6.2. Djipsi behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd.
6.3. Het risico van beschadiging gedurende de retourzending is voor de klant. Djipsi kan de waarde van producten die beschadigd aankomen niet crediteren. De klant dient een retourzending dan ook goed te verpakken.
6.4. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring van Djipsi, waarbij instructies gegeven kunnen worden omtrent de wijze van verpakking en verzending.

Garanties en klachten: 
7.1. Djipsi geeft geen garanties over de verkochte producten. De kwaliteitseisen van alle producten liggen bij de diverse producenten en Djipsi neemt als tussenpersoon geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten.
7.2. De klant is verplicht de bij hem geleverde producten te controleren alvorens ze in gebruik te  (doen) nemen of toe te passen.
7.3. Bij levering dient de klant eventuele beschadigingen direct te melden, uiterlijk binnen 24 uur.